III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego działka Nr 477/73

Brzeg, dnia 23.09.2020 r. G.6840.1.18.2017 Starosta Brzeski ogłasza III ustny przetarg ograniczony  na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w ewidencji…

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego działka Nr 681/3

Brzeg, dnia 23.09.2020 r. G.6840.1.9.2017 Starosta Brzeski ogłasza III ustny przetarg ograniczony  na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Przedmiotem przetargu jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w…

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego działka Nr 477/76

Brzeg, dnia 23.09.2020 r. G.6840.1.21.2017 Starosta Brzeski ogłasza III ustny przetarg ograniczony  na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Przedmiotem przetargu jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu, obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w…