Druhowie z naszego powiatu z zapasem środków ochrony osobistej

  Dziś (18.09) na dziedzińcu piastowskiego zamku uroczyście wręczono m.in. maski, półmaski, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji. Wszystko to w ramach projektu urzędu marszałkowskiego „Opolskie przeciw COVID-19”. Druhowie ochotnicy z 31 jednostek odebrali dziś niezbędny sprzęt. – Służymy dla małych społeczności, dlatego każde wsparcie jest dla nas bardzo istotne. Szczególnie, że my również jesteśmy narażeni…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej-prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzeskiego w 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w…