Raport o stanie Powiatu Brzeskiego i zaproszenie do udziału w debacie

Raport o stanie Powiatu Brzeskiego i zaproszenie do udziału w debacie

  Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu opublikowano Raport o Stanie Powiatu Brzeskiego za rok 2019. Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzeskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. 25 czerwca br. radni powiatowi podczas sesji absolutoryjnej będą rozpatrywać przygotowany raport. W…