UWAGA!

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść…

Nie będzie w tym roku organizacji Święta Powiatu Brzeskiego

  Dokładnie za miesiąc, 21 czerwca mieliśmy się wspólnie bawić na naszym, powiatowym święcie. Plac Drzewny w Brzegu znów miał przyciągnąć tłumy mieszkańców z całego regionu. Planowaliśmy gry, zabawy, występy artystyczne, a także wspólne oglądanie meczów piłkarskich w ramach Euro 2020. Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, w tym roku nie zorganizujemy Święta Powiatu…