WYDŁUŻENIE CZASU PRACY PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TYM MEDIACJI W GRODKOWIE

Porady prawne nadal odbywają się za pomocą środków porozumiewania się na odległość Grodków – dyżury w poniedziałki 19.05.2020 r. godzina od 7:00 do 14:00 26.05.2020 r. godzina od 7:00 do 14:00 02.06.2020 r. godzina od 7:00 do 14:00 09.06.2020 r. godzina od 7:00 do 14:00 Grodków – dyżury w środy 20.05.2020 r. godzina od 12:00…