Brzeskie sołectwa ze wsparciem marszałka. Dziś podpisano umowy

  Nowe place zabaw, doposażenie świetlic wiejskich, czy drobne inwestycje u strażaków-ochotników – to tylko część zadań, które zostaną zrealizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Dziś (11.03) w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu podpisano umowy z gminami na realizację małych inwestycji dla lokalnych społeczności. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele gmin, sołtysi, a także marszałek…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 166/2020 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 11.03.2020 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2020 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.…