Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 5 lutego 2020 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWE Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 149/2020 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Zwanowice

Brzeg, dnia 5.02.2020 r. G.6845.1. 5 .2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta  Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy  bez prawa do zabudowy.   Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość niezabudowana położona w Zwanowicach przy kanale rzeki Odry i śluzie (sąsiaduje od północy) w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i rolnych. Lokalizacja…