Trzy dekady brzeskiego towarzystwa Kresowian w Brzegu.

Biesiada kresowa, uroczysty koncert oraz okolicznościowe nabożeństwo – to najważniejsze punkty jubileuszu 30-lecia Brzeskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Ta pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna od trzech dekad skupia zarówno byłych mieszkańców dawnych ziem polskich, jak również lokalnych sympatyków. Uroczyste obchody rozpoczęły się 26.10.2019 r. od kresowej biesiady. W restauracji „Herbowa” licznie zgromadzili się członkowie…