Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Brzeg, dnia 9 października 2019 r.     OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570), Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.…

Z jednej strony presja czasu, z drugiej należy poszukać najlepszych rozwiązań – komentarz Moniki Jurek, członka Zarządu Powiatu Brzeskiego ws. BCM

  Władzom powiatu sytuacja w BCM-ie spędza sen z powiek, a dodatkowo została Pani wywołana do tablicy przez Wojciecha Komarzyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który w kampanii również odniósł się do sytuacji w szpitalu. Jak zareagowała Pani na zaczepki lokalnego polityka PiS-u, który zarzuca członkom Zarządu Powiatu Brzeskiego panikę przedwyborczą i wycofanie projektu uchwały ws.…