powiat brzeski

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – ochrona i promocja zdrowia

                      Brzeg, dnia 4 lutego 2019 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3 …