Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Brzegu

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji kombatanckich, społecznych, służb mundurowych oraz duchowieństwa. Celem spotkania było ustalenie kalendarium uroczystości patriotycznych i rocznicowych. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz oraz Sekretarz Powiatu Brzeskiego Genowefa Prorok. Pierwszą uroczystość, którą będziemy obchodzić w najbliższym czasie jest 79. rocznica deportacji Polaków…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 17 stycznia 2019 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…