Rokowania na sprzedaż nieruchomości Brzegu ul. Łokietka

  Brzeg, dnia 8.08. 2018r. G.6840.2.  13 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza III rokowania  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość niezabudowana położona  w Brzegu stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 636/5 o pow. 0,0451 ha i Nr 636/7 o pow. 0,1874 ha…