Rokowania na sprzedaż nieruchomości, Brzeg, ul. Jana Pawła II 27

Brzeg, dnia 19.07.2018r. G.6840.2.1.2018 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1.Położenie , oznaczenie i opis nieruchomości: Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW- OP1B/00018037/9. Przedmiotem rokowań jest: Nieruchomość położona na południe od centralnej części miasta…

Wykaz nieruchomości, Brzeg, ul. Robotnicza 12

Brzeg, dnia 19.07.2018 r. G.6840.2.5. 2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca udział 0,08 części niewydzielonych we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 479 o pow. 0,7215…