Przeganiamy zimę

Dziś (21.03) ulicami naszego miasta przeszedł POCHÓD WIOSENNY-Przeganiamy Zimę! W pochodzie udział wzięli uczniowie, przedszkolaki, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz kadra pedagogiczna z brzeskich placówek oświatowych. Uczestnicy spotkali się na Placu Polonii Amerykańskiej, aby rozstrzygnąć konkurs na „Najdziwniejszą marzannę”  oraz wspólnymi siłami przegonić mroźną porę roku. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia jest Magdalena Kłoda- kierownik…

Przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w Zwanowicach

Brzeg, dnia  22.03. 2018r. G.6841.1.2.2017 Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zwanowicach, gmina Skarbimierz , stanowiąca własność Skarbu Państwa, składająca się z działek Nr 329/31 o pow.0,0123 ha i Nr 329/32 o…

Przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w Zwanowicach

Brzeg, dnia  22.03. 2018r. G.6841.1.1.2017 Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zwanowicach, gmina Skarbimierz , stanowiąca własność Skarbu Państwa, składająca się z działki Nr 329/30 o pow.0,0951 ha, ark. mapy 1, dla…