Święto Patrona Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich

W poniedziałek (19 marca) w kościele garnizonowym w Brzegu, w dniu patrona Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich – Józefa Piłsudskiego, odprawiona została przez ks. Kapelana Sławomira Gadowskiego uroczysta msza święta. We mszy św. udział wzięli przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych z powiatu brzeskiego m.in dr Jan Majewski-prezes Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich, Janina Góral-prezes Związku Sybiraków oraz…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i rozwoju kultury fizycznej

Brzeg, dnia 20.03.2018 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018…