Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna-jako formy promocji i ochrony zdrowia

Brzeg, dnia 16 marca 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna — jako formy promocji i ochrony zdrowia, poszukuje kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3…

BIOASEKURACJA – ochrona stad świń przed Afrykańskim Pomorem Świń

Od dnia 28 lutego 2018 r. wszystkie osoby utrzymujące świnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązane są spełniać wymagania określone rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360). Rozporządzenie nakazuje: 1. karmienie…