Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

Brzeg, dn. 18.01.2018r. Znak: OŚ.602.1.2017.SŚ OBWIESZCZENIE Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18.01.2018r. o przyjęciu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Działając na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale…

Rokowania na sprzedaż nieruchomości – ul. Krakowska, Grodków

Brzeg, dnia 18.01.2018r. G.6840.2.3.2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży) stanowiących własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowych sprzedawanych w I przetargu: 1) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 1, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 19,08 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,064 cz.…