Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.   Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573),…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.

UCHWAŁA NR 368/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 17 października 2017 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz.…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.

UCHWAŁA NR 367/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 17 października 2017 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz.…

Młodziez niemiecka w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Niemiecka młodzież odwiedziła Brzeg

12 października na Zamku Piastów Śląskich starosta Maciej Stefański spotkał się z uczestnikami międzynarodowej wymiany młodzieży, jaka co roku odbywa się między  uczniami I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, a młodzieżą niemieckiej szkoły Jungmannschule Eckernforde. Starosta rozmawiał z młodzieżą o wrażeniach z tegorocznego pobytu w Polsce. Goście z Niemiec podkreślali gościnność polskich…