Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Brzeg, dnia 5 października 2017 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu: 1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r., 2. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r. poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów…