Wykaz lokalu użytkowego (garażu) do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców-Grodków

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 4.07.2017 r.  nr 327/2017       Brzeg, dnia 4.07.2017 r. G.6840.2. 3.2017 W Y K A Z   N I E R U CH O M O Ś C I                   ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO  OGŁASZA WYKAZ LOKALU  UŻYTKOWEGO (GARAŻU) PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGWEJ…

Ogłoszenie-rokowania-ul.Krakowska 31J-Grodków

Brzeg, dnia 12.07.2017 r. G.6840.2.9.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1.Położenie i oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/21 o pow. 0,3458 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w…

Ogłoszenie-rokowania-ul.Jana Pawła II 27 w Brzegu

Brzeg, dnia 12.07.2017 r. G.6840.2.10.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1.Położenie i oznaczenie nieruchomości: Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW- OP1B/00018037/9. 2. Opis nieruchomości: Przedmiotem rokowań jest : Nieruchomość położona na południe od…