rocznica powodzi 1997

Rocznica powodzi tysiąclecia

3 lipca br. w Zdzieszowicach pod pomnikiem Ofiar Powodzi Tysiąclecia zorganizowano uroczystości upamiętniające wydarzenie sprzed 20 lat. Organizatorem był Wojewoda Opolski Adrian Czubak. Pod pomnikiem oprócz wojewody zebrali się również przedstawiciele władz samorządowych z miejscowości dotkniętych powodzią w 1997 roku: m.in. Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, przedstawiciele służb mundurowych oraz osoby, które powódź dotknęła i…