Zmiana ogłoszeń konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury i z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 299/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z…