Zakończenie służby w PSP

17.03.2017r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzegu odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia służby Komendanta Powiatowej PSP w Brzegu – st. bryg. mgr inż. Andrzeja Kwiatkowskiego. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych m.in. Wicestarosty Powiatu Brzeskiego Jana Golonki oraz Zastępcy Burmistrza Brzegu Bartłomieja Kostrzewy, a także Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu…

KOMUNIKAT

Z uwagi na wystąpienie na terenie kraju 57 przypadków choroby grypy ptaków u ptactwa dzikiego i wolnożyjącego oraz 59 ognisk choroby u ptactwa hodowlanego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nadal obowiązuje. Z uwagi na rozwojowy charakter sytuacji…

Zamek Piastów Śląskich oraz Kaplica Św. Jadwigi mają szansę zostać piątym Pomnikiem Historii na Opolszczyźnie

Podczas wczorajszego (16 marca) posiedzenia Rady Powiatu Brzeskiego podjęta została uchwała dotycząca rozpoczęcia starań o wpisanie Zamku Piastów Śląskich (wraz z Kaplicą Św. Jadwigi) na listę Pomników Historii. Jest to najważniejsze wyróżnienie nadawane zabytkom o znaczeniu ponadregionalnym. Obiekty te muszą cechować się dużą wartością historyczną, naukową i artystyczną. Muszą one również posiadać znaczenie dla polskiego…