Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Opolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9.03.2017r. o godz. 10:00 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23. Spotkanie dotyczy Systemu Dofinansowań i Refundacji ze środków PFRON wynagrodzeń  osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek ZUS osób  niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych pracodawców oraz pracodawców  zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i…

75 Rocznica powołania AK i Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Danuta Siedzikówna „Inka”, Tadeusz Komorowski, „Bór”, Stefan Rowecki „Grot”, Leopold Okulicki „Niedźwiadek” – to tylko czwórka z 380 tysięcy ochotników, którzy tworzyli zalążek Polskiego Państwa Podziemnego i powstałej 14.02.1942r. Armii Krajowej. Po klęsce Powstania Warszawskiego AK zostało zdemobilizowane, ale część jego członków nie zaprzestała walki, tworząc po wojnie niepodległe podziemie antykomunistyczne. Powyborcza amnestia w 1947…