Ogłoszenie o naborze do komisji – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa i ratownictwo – jako formy promocji i ochrony zdrowia

Brzeg, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa i ratownictwo — jako formy promocji i ochrony zdrowia, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy…