Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 276/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,…

Zmiana ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 275/2017   ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 14 lutego 2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.…

Najważniejsze- pamiętać!

Minęło 77 lat od chwili wielkiej tragedii polskiego narodu. Na Syberię wysłano pierwszy transport tych, którzy w mniemaniu Rosjan najbardziej zagrażali temu państwu: nauczycieli, kolejarzy, wojskowych-  kwiat narodu. W bydlęcych, brudnych i nieogrzewanych wagonach ruszali na pewną śmierć. Szacuje się, że trzy transporty liczyły ok. 150 tys. zesłanych, a ponad połowa z nich została na…

Maturzyści z brzeskich szkół odtańczyli poloneza

Już tradycyjnie 10 lutego br. o godzinie 13.00 maturzyści z brzeskich szkół ponadgimnazjalnych odtańczyli wspólnie poloneza na pl. Polonii Amerykańskiej. Impreza organizowana przez Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyła się już po raz szósty. Młodzież powitali: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Radny Rady Powiatu Brzeskiego Jacek Mazurkiewicz oraz Naczelnik Wydziału…