OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ – turystyka oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 6 lutego 2017 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3 …