GRYPA PTAKÓW – INFORMACJE DLA HODOWCÓW

Rozporzadzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapienie wysoce zjadliwej grypy ptkaków Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypa ptaków Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu Informacje Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Informacja Głównego…

Przetarg, Grodków, ul. Krakowska 31 J

Brzeg, dnia 18.01.2017r. G.6840.2.9.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Położenie i oznaczenie nieruchomości : Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka     Nr  778/21 o pow. 0,3458 ha, ark. mapy 7, dla…

Przetarg, Brzeg, ul. Jana Pawła II 27

Brzeg, dnia 18.01.2017r. G.6840.2.10.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   1.Położenie i oznaczenie nieruchomości: Działka zabudowana nr  514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w  Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW- OP1B/00018037/9. Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest  : Nieruchomość położona na…