Spotkanie jubilatów

W siedzibie brzeskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się dzisiaj (13 stycznia) spotkanie z okazji 80 rocznicy urodzin 14 członków tej organizacji. Jubilaci otrzymali z rąk prezesa związku Zbigniewa Kaweckiego i wiceprezes Marii Chlebowskiej listy gratulacyjne i róże. Upominki przygotował również Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, który złożył seniorom życzenia zdrowia, szczęścia…