Wparcie dla Domów Pomocy Społecznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało w 2016 roku, w ramach programu PFRON „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”, wnioski złożone przez Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie, Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie. Na realizacje zadań pozyskano ponad 184 tysięcy złotych. Na potrzeby Domów Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie zakupiono dwa…

„Pro Patria” dla bohaterów

9.01 br. w brzeskim Ratuszu odbyło się noworoczne spotkanie kombatantów zrzeszonych w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z władzami samorządowymi i przedstawicielami służb mundurowych. Wojewodę Opolskiego na spotkaniu reprezentowała Anna Bartoszek- Dec, dowódcę I Brzeskiego Pułku Saperów mjr Błażej Lenard, a Radę Miasta Brzeg radna Elżbieta Kużdżał, Marszałka Województwa Opolskiego reprezentował Pełnomocnik d/s…