Solidarnościowy opłatek

W sobotę (7 stycznia) w restauracji „Ratuszowa” odbyło się spotkanie opłatkowe brzeskiej Solidarności. Uczestniczyli w nim m.in. Posłanka na Sejm RP Katarzyna Czochara oraz Posłowie na Sejm RP Antoni Duda, Janusz Sanocki i Paweł Grabowski, a także samorządowcy z powiatu brzeskiego, na czele ze starostą Maciejem Stefańskim. Licznie stawili się na nim członkowie związkowych komisji…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura

Brzeg, dnia 11 stycznia 2017 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia…

Zagrożenie dla osób bezdomnych i samotnych

W związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami pogodowymi (bardzo niskie temperatury) apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne. W przypadku napotkania takich osób, szczególnie w godzinach nocnych, prosimy o reagowanie. Straż Miejska w Brzegu prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają problemy z bezdomnymi. Komenda SM mieści się w Urzędzie Miasta…