Sprostowanie ogłoszenia o przetargu – Brzeg, ul. Nysańska

Brzeg, dnia 18.10. 2016 r. G.6840.2.5.2016 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O I PISEMNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OGRANICZONY DO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LEASINGU Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2016 R., NR G.6840.2.5.2016 Zarząd Powiatu w Brzegu niniejszym dokonuje sprostowania treści ogłoszenia o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ograniczony do podmiotów prowadzących…

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r., w  brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1…

IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Tu”

W najbliższy piątek (21 października) w Brzeskim Centrum Kultury odbędzie się IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Tu”. Impreza organizowana przez Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM i Warsztaty Terapii Zajęciowej rozpocznie się o godzinie 8.45 i potrwa do 15.00. Honorowy patronat nad festiwalem objęli Starosta Powiatu Brzeskiego i Burmistrz Brzegu.