Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 21 czerwca 2016 r.     OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie na realizację zadania publicznego w…

Sportowe sukcesy młodzieży

20 czerwca w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych z powiatu brzeskiego. Prezentację dotyczącą sukcesów naszych uczniów przygotowali nauczyciele z ZSZ nr 1 Mariusz Świtoń i Krzysztof Leroch, a sukcesy młodych sportowców omówił Powiatowy Koordynator Sportu Szymon Dreksler. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Brzeskiego…

Powiat remontuje ul. Piastowską

Trwają prace remontowe na ulicy Piastowskiej w Brzegu. W ubiegłym roku, dzięki inicjatywie władz powiatu i miasta, wyremontowano 526 mb chodnika. Użyto do tego celu kostek bazaltowych i granitowych, płyt granitowych oraz specjalnej kostki z wypustkami, której używa się na przejściach dla pieszych, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób niedowidzących. Nasadzono też 48 nowych drzew. Koszt inwestycji…