zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Brzeg, dnia 23.05.2016 r.   G.6821.8.1.2016                                                                                                                                                                                                                                                                               Z A W I A D O M I E N I E   Na podstawie art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  U. z 2015 roku,…