Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

UCHWAŁA NR 153/2016 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego   Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr XIII/113/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Brzeg, dnia 22.03.2016 r. Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2016 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Święto patrona szkoły

Józef Piłsudski jest dla Polaków symbolem pracowitości, uporu, skromności i niesamowitej skuteczności. Cechy te stanowią drogowskaz dla wszystkich tych, którzy uważają go za największego z bohaterów narodowych. Imię Marszałka Józefa Piłsudskiego noszą w całej Polsce ulice, place, szkoły i organizacje. Również w naszym mieście mamy ulicę im. Józefa Piłsudskiego, a Publiczne Gimnazjum nr 1 w…