Bezpieczeństwo pożarowe w powiecie brzeskim

15 listopada w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu w budynkach mieszkalnych. Konferencję rozpoczęli Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  mł. bryg. Krzysztof Łukiewicz, którzy zwrócili uwagę na to, iż jedynie dobre współdziałanie służb ratowniczych z nadzorem budowlanym i zarządcami budynków jest wstanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w tym zakresie.