NAUCZYCIELE POWIATU BRZESKIEGO STUDIUJĄ

 

Dokształcanie, podnoszenie swoich umiejętności to obowiązek każdego pracującego. Kształcenie ustawiczne nakłada na nauczycieli obowiązek dostosowywania swoich umiejętności do potrzeb oświaty. Ma to zresztą bezpośredni związek ze ścieżką awansu zawodowego, która zobowiązuje nauczycieli do kształcenia ustawicznego i doskonalenia swoich umiejętności edukacyjnych. Chcąc mieć młodzież dobrze przygotowaną do egzaminów maturalnego i zawodowego, a w konsekwencji dać maturzystom możliwość ukończenia interesujących i dobrze płatnych studiów, nie możemy zapominać o konieczności właściwego i na wysokim poziomie prowadzenia zajęć lekcyjnych.

 

BRZESKI SZPITAL PIĘKNIEJE

 

Każdy kto ostatnimi czasy miał okazję przebywać w Brzeskim Centrum Medycznym jest zaskoczony zmieniającym się wyglądem naszego szpitala. Już po wejściu na ulicę Mossora
z daleka rzuca się w oczy nowa elewacja w żółtym kolorze, nowe okna, a na dachach kolektory słoneczne.
Nie remontowane, praktycznie od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, budynki brzeskiego szpitala sprawiały do tej pory przygnębiające wrażenie. Co do konieczności ich remontu zgadzali się wszyscy. Problem był jak zwykle jeden – skąd wziąć pieniądze?
Po ogłoszeniu informacji, o podziale środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013, w ramach istniejących programów operacyjnych poszukiwaliśmy działań, które umożliwiłyby remont budynków szpitala.