Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 r.

Dokument Strategii powstał w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” — przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP. Zakres merytoryczny dokumentu został zdefiniowany w Planie uporządkowania strategii rozwoju z dnia 24 listopada 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), będącej dokumentem międzyresortowym.

 

Oferta na realizacje zadania publicznego w trybie uproszczonym

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, ul. Małopolska 3, 45-301 Opole, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 20.05.2011r. zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/?id=1750, na tablicy ogłoszeń…