Niech powódź Cię nie zaskoczy

Przygotuj się do powodzi zanim ona nastąpi PRZED POWODZIĄ Nie planuj budowy na terenie zagrożonym zalaniem z pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego. Budowę, jeżeli to możliwe, usytuuj na wzniesieniu gruntu. Wykonując projekt budynku, unikaj planowania pomieszczeń poniżej poziomu terenu. Jeżeli mieszkasz na terenach, gdzie nie wykluczone jest zalanie wodą, wykonaj ciężką, ciągłą izolację ścian fundamentów,…