logo

Brzeg, dnia 30.11.2022 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

Lp. Pozycja

rankingowa

Nazwa i adres oferenta Przyznana kwota dotacji
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
1. 1. Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

 

 

60 060 zł

3 960 zł (na edukację prawną)

2. 2. Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

ul. Legionów 10

22-400 Zamość

 

 

_________

 

3. 2. Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo

ul. Dubois 18/3

45-070 Opole

 

 

_________

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
1. 1. Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

 

 

60 060 zł

3 960 zł (na edukację prawną)

2. 2. Fundacja Młodzi Ludziom

ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A

90-057 Łódź

 

 

_________

3. ̶ Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo

ul. Dubois 18/3

45-070 Opole

 

Oferta odrzucona

z przyczyn formalnych

 

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę