Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
zapraszaj przedsiębiorców MŚP z terenu powiatu brzeskiego i namysłowskiego na cykl spotkań na temat
dofinansowania z Funduszy Europejskich na szkolenia/kursy dla pracowników przedsiębiorstw

• 07.12.2018 godz. 10.00 – Brzeg ul. Wyszyńskiego 23 sala LPI – I piętro
• 11.12.2018 godz. 10.00 – Grodków Urząd Miasta ul. Warszawska 29
• 12.12.2018 godz. 12.00 – Lewin Brzeski Urząd Miasta ul. Rynek 26 USC
• 13.12.2018 godz. 12.00 – Namysłów Starostwo Powiatowe Plac Wolności 1 II piętro
• 14.12.2018 godz. 12.00 – Brzeg ul. Wyszyńskiego 23 sala LPI – I piętro

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu, pod numerem telefonu: 77/444 12 02; 77/444 17 78 lub adresem e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pl

Wydrukuj stronę