2. Brzeski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego istnieje w naszym powiecie od 11 lutego 1999 roku. Właśnie wtedy rozkazem Szefa Sztabu Generalnego powołano do życia 2. Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego. Jest to jednostka, której głównym zadaniem jest likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz udział w akcjach ratowniczych.

19 lutego br. uroczyście obchodzono rocznicę powstania jednostki. Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Garnizonowym w Brzegu, na placu apelowym batalionu przy ul. Sikorskiego 8 w Brzegu uroczystości odbywały się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Kolejnym punktem obchodów był pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Na zakończenie odbyło się seminarium nt. „Podsumowanie 11 lat współpracy z siłami Układu Pozamilitarnego oraz z pododdziałami wojsk inżynieryjnych”.

W obchodach udział wzięli m.in.: Szef Wojsk Inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego ppłk Ryszard Parafianowicz, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński, Komendant Straży Pożarnej w Brzegu Andrzej Kwiatkowski, Komendant Straży Miejskiej w Brzegu Krzysztof Szary, Komendant WKU w Brzegu ppłk Czesław Drozd, Dowódca 1 Brzeskiej Brygady Saperów płk Daniel Król, żołnierze oraz zaproszeni goście.

M.S.

Wydrukuj stronę