Referat Inwestycji i Remontów

Tadeusz Dudek Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg budynek B, pok. 315a tel. 77 444 7919 email: t.dudek@brzeg-powiat.pl   Zadaniem Referatu Inwestycji i Remontów jest obsługa techniczna inwestycji, remontów oraz zadań związanych z prawidłowym pod względem techniczno-ekonomicznym funkcjonowaniem budynków stanowiących własność Powiatu, a w tym celu i zakresie w szczególności: pozyskiwanie…

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Anna Niesłuchowska Przewodniczący Zespołu ul. Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg II piętro, pok. 13 tel. 77 42 42 141 Sekretarz – Elżbieta Wojtas tel. 77 549 3313 orzekanie@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy realizacja zadań wynikających z przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności orzekanie…