Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg Pokój nr  13 Naczelnik Bogusław Klichta tel: (77) 549-33-14 Pokój nr  22 Inspektor Bożena Jęczalek Podinspektor Katarzyna Michalska-Foryś tel : (77) 549-33-15     Do Wydziału Inwestycji i Remontów należy zapewnianie wykonywania i obsługa zadań i kompetencji z zakresu inwestycji, a w szczególności: administracyjna i techniczna…

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Anna Niesłuchowska Przewodniczący Zespołu ul. Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg I piętro, pok. 20 tel. 77 549 33 11 Sekretarz – Kamila Malatyńska-Klichta tel. 77 549 3313 orzekanie@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy realizacja zadań wynikających z przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności orzekanie…