Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych

Janusz Koronkiewicz
Inspektor ds. Wojskowych i Obronnych

Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20
II piętro, pokój nr 306

tel. 77 444 79 12
czk@brzeg-powiat.pl

Centrum zajmuje się:

  • zarządzaniem kryzysowym
  • sprawami obronnymi i wojskowymi
  • obroną cywilną
  • ochroną informacji niejawnych
  • prowadzi powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Obsługuje:

  • Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku

Stanowisko ds. Zdrowia

Agnieszka Folęga Stanowisko ds. Zdrowia ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg I piętro, pok. 201 tel. 77 444 79 14 zdrowie@brzeg-powiat.pl   Do zadań i kompetencji Stanowiska ds. Zdrowia należy zapewnianie wykonywania i obsługa zadań i kompetencji z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności w zakresie: 1) przepisów o działalności leczniczej, w tym również…

Biuro Rady

Renata Kawarska Biuro Rady Kierownik Starostwo Powiatowe Brzeg ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg III piętro, pokoje nr 403, 403A tel. 77 444 79 10 pok. 403 rada@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw: Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych komisji, przygotowanie sesji Rady…

Wydział Ochrony Środowiska

Aneta Łakoma Naczelnik ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg budynek B, III piętro pok. 301, 302, 303, 304 tel. 77 444 79 17 tel. 77 444 79 76 tel. 77 444 79 77 ekologia@brzeg-powiat.pl Wydział zajmuje się sprawami: ochrony środowiska, ochrony przyrody, postępowania z odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, wydawaniem kart wędkarskich…

Wydział Komunikacji

Tomasz Kośla Naczelnik ul. Robotnicza 12, Brzeg budynek A pokoje 10, 10a, 11 Prawo jazdy – tel. 77 444 79 80 Rejestracja pojazdów – tel. 77 444 79 81 Dowody rejestracyjne – tel. 77 444 79 83 Transport, zarządzanie ruchem, SKP: – tel. 77 444 79 28 komunikacja@brzeg-powiat.pl INFORMACJA W związku z uruchomieniem w dniu…

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych należy prowadzenie następujących spraw: monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej oraz wszelkich innych inicjatyw i programów, dla określenia możliwości i celowości uczestnictwa w nich Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu, monitorowanie zmian w prawie wspólnotowym i jego wpływu na prawo lokalne, realizowanie własnych inicjatyw na rzecz…

Wydział Budownictwa

Edward Bublewicz Naczelnik pok. 305 tel. 77 444 79 18 Wydział Budownictwa Robotnicza 12 49-300 Brzeg Budynek B, III piętro pok. 303, 305, 306, 306a, 307, 315, 316   Magdalena Krawiecka Z-ca Naczelnika pok. 307 tel. 77 444 79 86 m.krawiecka@brzeg-powiat.pl     SEKRETARIAT pok. 306 tel. 77 444 79 27 sekretariat-bud@brzeg-powiat.pl   tel. 77…

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Izabela Wiecheć Naczelnik wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg tel. 77 444 7916 i.wiechec@brzeg-powiat.pl   KOMUNIKAT nr  2 DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCY PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW PRAC zgłoszonych Staroście Brzeskiemu LINK   Komunikat dla osób korzystających z systemu teleinformatycznego INET Jak informuje producent oprogramowania, korzystanie z ww. systemu jest możliwe wyłącznie przez…