Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych

Janusz Koronkiewicz
Inspektor ds. Wojskowych i Obronnych

Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20
II piętro, pokój nr 306

tel. 77 444 79 12
czk@brzeg-powiat.pl

Centrum zajmuje się:

  • zarządzaniem kryzysowym
  • sprawami obronnymi i wojskowymi
  • obroną cywilną
  • ochroną informacji niejawnych
  • prowadzi powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Obsługuje:

  • Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
  • Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku

Stanowisko ds. Zdrowia

Agnieszka Folęga Stanowisko ds. Zdrowia   ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg I piętro, pok. 201 tel. 77 444 79 14 zdrowie@brzeg-powiat.pl   Do zadań i kompetencji Stanowiska ds. Zdrowia należy zapewnianie wykonywania i obsługa zadań i kompetencji z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności w zakresie: 1) przepisów o działalności leczniczej, w tym również…

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Mariusz Bochenek Naczelnik ul.Kardynała Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg (II piętro) pokoje nr 17,18,19 tel. 77 549 33 00 tel. 77 549 33 02 tel. 77 549 33 03 fax. 77 549 33 01 oswiata@brzeg-powiat.pl Zadania realizowane przez wydział: organizacja i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz innych placówek oświatowych (poradnie psychologiczno- pedagogiczne), sprawowanie nadzoru nad…

Biuro Rady

Renata Kawarska Biuro Rady Kierownik Starostwo Powiatowe Brzeg ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg III piętro, pokoje nr 403, 403A tel. 77 444 79 10 pok. 403 rada@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw: Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych komisji, przygotowanie sesji Rady…

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Aneta Łakoma Naczelnik ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg budynek B, III piętro pok. 301, 302, 303, 304 tel. 77 444 79 17 tel. 77 444 79 76 tel. 77 444 79 77 ekologia@brzeg-powiat.pl Wydział zajmuje się sprawami: ochrony środowiska, ochrony przyrody, postępowania z odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, wydawaniem kart wędkarskich…

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych należy prowadzenie następujących spraw: monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej oraz wszelkich innych inicjatyw i programów, dla określenia możliwości i celowości uczestnictwa w nich Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu, monitorowanie zmian w prawie wspólnotowym i jego wpływu na prawo lokalne, realizowanie własnych inicjatyw na rzecz…

Wydział Budownictwa

Edward Bublewicz Naczelnik ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg Budynek B, III piętro pokój nr 305 tel. 77 444 79 18 sekretariat-bud@brzeg-powiat.pl         Zarządzenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za dziennik budowy Informacja dotycząca wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Informacja dotycząca dzienników budowy Zmiany w ustawie…

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Izabela Wiecheć Naczelnik wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg tel. 77 444 7916 i.wiechec@brzeg-powiat.pl Komunikat dla osób korzystających z systemu teleinformatycznego INET Jak informuje producent oprogramowania, korzystanie z ww. systemu jest możliwe wyłącznie przez przeglądarkę Internet Explorer. Informacja dla osób korzystających z danych ewidencji gruntów i budynków i posiadających konto użytkownika…